نحویل پروژه درس مباحث ویژه ارشد - جمعه پنجم شهریور ۱۳۹۵
شبکه‌های حسگر بی‌سیم (تحصيلات تكميلي) - چهارشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۴
گوگل گروپ درس مباحث ویژه - چهارشنبه پنجم اسفند ۱۳۹۴
نظرات و پیشنهادات - سه شنبه چهارم اسفند ۱۳۹۴